Březinská chodba

Třebaže naše hlavní aktivity v poslední době jsou zaměřeny na výzkum komínů na Středních patrech, prováděný pro Správu jeskyní, neustává ani naše činnost v oficiálně hlavní lokalitě – Olomouckém dómu Vojtěchovské chodby. Vzhledem k současnému stavu – tj. aktuální nemožnosti překonat přímo koncový zával, se naše úsilí soustřeďovalo na hledání případné cesty kolem závalu, které v roce 2004 vyvrcholily znovunalezením tzv. Ivošových jeskyní. Zde bylo v roce 2005 zahájeno mapování, které ale pro značně těžké podmínky v místě bylo posléze dočasně přerušeno. Toto mapování bylo dne 8.4.2007 opět zahájeno, tak, aby do prázdnin bylo zmapování těchto prostor dokončeno a bylo možné pokračovat v průzkumných pracech v dalších směrech za účelem obejití koncového závalu. Je totiž smutnou skutečností, že Ivošovy jeskyně rozhodně nepředstavují hledanou cestu za koncový zával, jelikož (jak ukazuje i skica), směřují k Březinské chodbě.

Napsat komentář