Základní organizace České speleogické společnosti 7-09 Estavela.

Sdružuje zájemce o výzkum jeskyní a jiných podzemních prostor v oblasti střední Moravy a dále ve východních Čechách na historickém česko-moravském pomezí.

Hlavní náplní činnosti je výzkum krasových jeskyní v oblasti Javoříčského krasu, především pak samotných Javoříčských jeskyní. V menší míře se skupina zabývá také výzkumem pseudokrasu v oblasti Svitavska a historickým podzemím (důlní díla, chodby bývalé pevnosti Olomouc, hradu Svojanov aj.).

 

Historie skupiny ZO ČSS 7-09

NOVINKY

Co se právě u nás děje?

Hledáme nové členy

Staň se jeskyňářem!

„Chceš zažít pocit nového objevu nebo se podílet na bádání v nových objevených jeskynních? Chceš utéct od chaotického života na povrchu? Tak nám neváhej napsat!“

tel. +420 739 313 935
info@estavela.cz

Netopýři v Javořičském krasu

Netopýři jsou zvláštní a doposud záhadnou skupinou nočních létajících savců. Javoříčské jeskyně a širší území Javoříčského krasu jsou velmi důležitou lokalitou České republiky, kde se s těmito zajímavými tvory můžete setkat. ZO ČSS 7-09 Estavela se, mimo jiné činnosti, také aktivně podílí na průzkumech a výzkumech, které probíhají v této oblasti. Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se členové Estavely účastní monitorování výskytu těchto vzácných a chráněných živočichů. Získané podklady slouží po zpracování pro posouzení populačních trendů, výskytu jednotlivých druhů, směrů šíření či ke zhodnocení přijatých ochranářských opatření.

Lokality

Naše lokality na kterých se nacházíme

Systém Březinské chodby

Dóm u hradu, Černá propast, Labyrinth. V současné době neprobíhá průzkum.

Javořičské jeskyně v číslech

0 +
Netopýrů v jeskyni
0 +
metrů objevených jeskyní
0
let bádání Estavely

Kontakt

třída 17. listopadu 3, Olomouc

adresa Estavely

fb.com/estavelajeskynari

napiš nám na facebooku!

info@estavela.cz

nebo na mail.