Geodetický pohled na Javoříčské jeskyně

Geodetický pohled na Javoříčské jeskyně

Jak už Hrabě Radek sliboval v mailu členské základně, moderní geodetická technika nám umožňuje pohledénout na situaci Javoříčských jeskyní ve vztahu k geomorfologii kopce Špraňku. To, co jsem před lety „vyráběl“ sám na koleně fúzí map, tu nyní máme k dispozici s přesností na centimetry nebo dokonce milimetry.

číst…

Další aktivity za Olomouckým dómem

Další aktivity za Olomouckým dómem

Třebaže naše hlavní aktivity v poslední době jsou zaměřeny na výzkum komínů na Středních patrech, prováděný pro Správu jeskyní, neustává ani naše činnost v oficiálně hlavní lokalitě – Olomouckém dómu Vojtěchovské chodby. Vzhledem k současnému stavu – tj. aktuální nemožnosti překonat přímo koncový zával, se naše úsilí soustřeďovalo na hledání případné cesty kolem závalu, které v roce 2004 vyvrcholily znovunalezením tzv. Ivošových jeskyní. číst…

Nové prostory za Olomouckým dómem – vše je jinak!

Měsíc od průniku do masívu za závalem v Olomouckém dómu jsme vyrazili opět do těchto prostor, abychom definitivně zjistili jak se věci mají. Bylo hlavně zřejmé, že průběh nových chodeb tak, jak byly namalovány v plánku, vzniklém při minulé exploraci, byl neočekávaný a zdálo se, že někde je chyba. Navíc nás čekal průzkum propástky, kterou jsme pro nedostatek materiálu nemohli minule prozkoumat.

číst…