Nové objevy v Javořičských jeskyních

Nové objevy v Javořičských jeskyních

V lednu 1983 byla na popud pracovníků krasového oddělení Krajského vlastivědného muzea v Olomouci vytvořena a ÚV ČSS ustavena nová ZO ČSS 7-09 Estavela Olomouc. Úkolem této skupiny je spolupráce se speleologickou skupinou KVMO při průzkumech nepřístupných částí jeskyní, které komunikují s návštěvními okruhy pěti zpřístupněných jeskyní ve správě KVMO na území se­verní Moravy (Javoříčko, Mladeč, Špičák, Pomezí, Zbrašovské j.). Prvním úkolem skupiny bylo prozkoumat prostory jeskyně Švecová díra, které byly objeveny v r. 1956 číst…