Geodetický pohled na Javoříčské jeskyně

Jak už Hrabě Radek sliboval v mailu členské základně, moderní geodetická technika nám umožňuje pohledénout na situaci Javoříčských jeskyní ve vztahu k geomorfologii kopce Špraňku. To, co jsem před lety „vyráběl“ sám na koleně fúzí map, tu nyní máme k dispozici s přesností na centimetry nebo dokonce milimetry. Na práci Leoše Štefky, který vybudoval teodolitový…

Prespektivy nových objevů v Javořičských jeskyní

V květnu 2011 byl v Javoříčku při jarním úklidu nalezen na půdě rodinného domku dřevěný kufřík. Obsahoval především rodinnou korespondenci Josefa Vařeky z jeho povinné vojenské služby v 50. letech minulého století. V kufříku byl ale nalezen také jemu adresovaný dopis od dr. Vladimíra Panoše z 25. 6. 1951. Dopis má přímou souvislost s pozdějším objevem…

Další aktivity za Olomouckým dómem

Třebaže naše hlavní aktivity v poslední době jsou zaměřeny na výzkum komínů na Středních patrech, prováděný pro Správu jeskyní, neustává ani naše činnost v oficiálně hlavní lokalitě – Olomouckém dómu Vojtěchovské chodby. Vzhledem k současnému stavu – tj. aktuální nemožnosti překonat přímo koncový zával, se naše úsilí soustřeďovalo na hledání případné cesty kolem závalu, které…