Netopýři jsou obecně symbolem podzemí. Netopýři jsou také symbolem všech jeskyňářů. Netopýři jsou zvláštní a doposud záhadnou skupinou nočních létajících savců. Javoříčské jeskyně a širší území Javoříčského krasu jsou velmi důležitou lokalitou České republiky, kde se s těmito zajímavými tvory můžete setkat. ZO ČSS 7-09 Estavela se, mimo jiné činnosti, také aktivně podílí na průzkumech a výzkumech, které probíhají v této oblasti. Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se členové Estavely účastní monitorování výskytu těchto vzácných a chráněných živočichů. Získané podklady slouží po zpracování pro posouzení populačních trendů, výskytu jednotlivých druhů, směrů šíření či ke zhodnocení přijatých ochranářských opatření.

 

netopýr Brandtův (Myotis Brandtii)

Javoříčské jeskyně jsou doposud největším známým zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na území České republiky a jedním z největších v celé Evropě. V zimním období je v posledních letech pravidelně při sčítání nalézáno kolem 5 500 zimujících jedinců. Některá místa jeskyní jsou vrápenci v zimě zcela zaplněna – např. Dóm gigantů, Svěcená díra, Aleje, Medvědí jáma, Švecova díra. Visí těsně vedle sebe jako malé černé hruštičky a při tomto množství zcela pokrývají stropy podzemních prostor.

netopýr Brandtův (Myotis Brandtii)

 Druhým typickým netopýrem Javoříčských jeskyní je netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Jeho nejoblíbenějším místem pro zimování je Olomoucký dóm ve Vojtěchovské větvi jeskyní, kde bývá nalézáno cca 250 jedinců těchto malých netopýrů s narezavělými kožíšky.

Třetím běžným druhem je netopýr velký (Myotis myotis) v počtu do 50 kusů v celém systému jeskyní.


Ostatní druhy netopýrů se vyskytují v Javoříčském krasu v menším počtu, spíše jednotlivě, a na různých místech. Někdy v rozsáhlých podzemních sálech, jindy v menších krasových jeskyních či jen ve skalních puklinách. Za dobu sledování bylo v této oblasti zjištěno celkem 18 druhů netopýrů (z celkem 27 známých v ČR). Včetně takových vzácností středoevropské přírody jako je vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum), netopýr východní (Myotis blythii) nebo netopýr alkathoe (Myotis alcathoe).

Význam oblasti byl podtržen zařazením Národní přírodní rezervace Špraněk a jejího širšího okolí do soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000. Mimo jiné z důvodu hromadného výskytu výše uvedených druhů – vrápence malého a netopýra brvitého –, a také netopýra černého (Barbastella barbastellus) a netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). Dva posledně jmenované druhy nebývají v podzemí příliš často k zastižení – jedná se o typické středoevropské „lesní“ druhy netopýrů. I tyto ale přinejmenším v období páření (někdy i pro zimování) vchody do podzemí s oblibou vyhledávají.

Máme s nimi mnoho společného, ještě více zcela rozdílného. Proto nás možná stále nepřestávají fascinovat …

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Máme s nimi mnoho společného, ještě více zcela rozdílného. Proto nás možná stále nepřestávají fascinovat …

 

Martin Koudelka

(správce Javoříčských jeskyní, člen České společnosti pro ochranu netopýrů)