Nové prostory za Olomouckým dómem – vše je jinak!

Měsíc od průniku do masívu za závalem v Olomouckém dómu jsme vyrazili opět do těchto prostor, abychom definitivně zjistili jak se věci mají. Bylo hlavně zřejmé, že průběh nových chodeb tak, jak byly namalovány v plánku, vzniklém při minulé exploraci, byl neočekávaný a zdálo se, že někde je chyba. Navíc nás čekal průzkum propástky, kterou jsme pro nedostatek materiálu nemohli minule prozkoumat.


Z původního počtu asi osmi lidí, kteří měli přijet, se nás sešlo nakonec jen pět. Z minulého exploračního týmu Radek Kopecký a Tomáš Bohanes, nově Pavel Ptáček, Zdeněk Jiruše a správce jeskyní Standa Vybíral. Pobrali jsme nějaký materiál navíc a vyrazili jsme do Vojtěchovské chodby.
Při průniku do nových prostor se již potvrdilo to, že původní schématický plánek byl asi o 90° otočen, takže skutečný průběh objevené chodby je k východu. Je tedy zřejmé, že nejde o hledané prostory, směřující za zával k jihu. Spíše nové prostory směřují do oblasti Březinské chodby za Černou propastí. Ale i z tohoto hlediska jsou chodby zajímavé a potenciálně perspektivní!
Když Pavel se Zdeňkem viděli, jakým způsobem je nutné sestoupit propástkou do nížší etáže prostor, při představě následujícho výstupu se raději rozhodli, že budou zajišťovat sestupující družstvo shora. My ostatní jsme tedy sestoupili dolů. Zde jsme se zaměřili především na průzkum chodbičky, založené na příčné puklině SZ-JV. Ukázalo se, že jícny propástek, do nichž jsme plánovali sestoupit, můžeme rozporem překročit a slanit pohodlněji až dále k SZ. Zde totiž chodba přecházela ve vertikální, meandrující puklinu. Po sestupu o 5m níže jsme zjistili, že směrem k SZ nelze jen tak proniknout, protože chodba šla cca 15m vpřed a neustále se zužovala. K JV, tedy v chodbičce směřující zpět pod přístupovou chodbou, se puklina náhle zúžila po asi 6m. K V z ní odstupovala ještě odbočka, která ale ústila jen do malé komůrky v paralelní puklině.
Zbytek času dole jsme využili k hrubému zmapování dolní etáže a fotodokumentaci, která je zřetelně pouze dolní rozšířenou částí vertikální pukliny, kterou jsme postupovali k V o asi 8m výše. Až v zadní části se prostory stáčejí k JV a jsou tedy na vůdčí puklině nezávislé. Dolní etáž má tedy momentálně délku asi 58m, z toho 34m je změřená délka hlavní chodby, zbytek tvoří odbočky, zejména pak puklina jdoucí k SZ, která má prostupnou délku cca 20m. Při mapování jsme měřili pouze směry kompasem a délku pásmem, ostatní rozměry jsou zatím pouze odhadovány.
Výstup propástkou vzhůru se ukázal tentokrát být snažší než minule. Proměřili jsme ještě i délku chodeb směrem k Olomouckému dómu, takže pouhé odhady délky zůstávají pouze v úseku za propástkou. Tento úsek musíme proměřit ještě příště.

nove objevy

Mapa ukazuje situaci nových prostor, prozkoumaných 20.11. a 4.12.2004, odstupujících z JV rohu Olomouckého dómu. Černě jsou znázorněny prostory, představující pro popisované prostory jakési „svrchní patro“, modře pak chodby, představující „spodní patro“. Toto „spodní patro“ leží patrně v úrovni dna Olomouckého dómu.
Mapa vznikala na bázi polygonu, měřeného pásmem a geologickým kompasem od konce Olomouckého dómu k první propástce a pak do „spodního patra“. Prostory za propástkou ve „svrchním patře“ jsou dle odhadů z průzkumu 20.11.2004 a musí být doměřeny. Rozměry chodeb jsou jen odhadovány, nebyly měřeny. Detailní zmapování včetně nivelace musí být teprve provedeno.
vyrez

Bohužel je zřejmé, že pokračování Vojtěchovské chodby za zával v Olomouckém dómu musíme hledat v jiném místě. Důkladné zmapování a vložení nových chodeb do celkové mapy Javoříčských jeskyní (nejenom v půdorysu, ale i v řezu – jde o výškové vztahy) může odpovědět na otázku vztahu nových chodeb k Březinské chodbě a možnosti průniku z nových chodbiček za dosavadní konec Březinské chodby. I to je ale spíše nepravděpodobné, jelikož dosud známé pukliny směřují spíše ke známému konci Březinské chodby, resp. drobným odbočkám z ní odstupujícím.