Další aktivity za Olomouckým dómem

Třebaže naše hlavní aktivity v poslední době jsou zaměřeny na výzkum komínů na Středních patrech, prováděný pro Správu jeskyní, neustává ani naše činnost v oficiálně hlavní lokalitě – Olomouckém dómu Vojtěchovské chodby. Vzhledem k současnému stavu – tj. aktuální nemožnosti překonat přímo koncový zával, se naše úsilí soustřeďovalo na hledání případné cesty kolem závalu, které…